JAARSTUKKEN 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse investeringen

Belangrijkste verschillen afgesloten investeringskredieten in 2019

Omschrijving investering

Begroot

Werkelijk

Verschil

V/N

01. Documentscanner balie (2019) paspoorten
02. I&A 2018 zorgzoeker
03. Mobiele telefoons 2019
04. Doorontwikkeling begroting online
05. Sympodium
06. Marsdijk (vervanging fundering)
07. Voetgangersvoorziening Verbrughweg Lienden
08. Essenbos (vervanging fundering)
09. Oostertiendweg (vervanging fundering)
10. Verkoop grond Kastanjepoort

7.000
40.000
8.750
20.000
2.000
326.645
102.000
510.070
335.793
0

7.127
0
8.286
0
0
326.669
91.992
510.371
336.301
-2.362

- 127
40.000
464
20.000
2.000
- 24
10.008
- 301
- 508
2.362

N
V
V
V
V
N
V
N
N
V

Totaal

1.352.258

1.278.384

73.874

 
Toelichting investeringen:
Van de afgesloten investeringen in 2019 nemen we een verschillenanalyse op:
- bij een investering onder € 250.000,- bij een afwijking van meer dan € 10.000,-.
- bij een investering hoger dan € 250.000  bij een afwijking van meer is dan € 25.000,-.

02. I&A Zorgzoeker
Bij het vaststellen van de begroting 2020 is bij de bezuinigingsronde (zoekrichtingen) besloten om de Zorgzoeker niet aan te schaven. Deze raming wordt niet gebruikt en valt vrij.

04. Doorontwikkeling begroting online
Dit bedrag is in 2019  ten onrechte opgenomen onder de vervangingsinvesteringen. Deze raming wordt niet gebruikt en valt vrij.

07. Voetgangersvoorziening Verbrughweg Lienden
Omdat we de kennis en kunde zelf in huis hadden, konden we de voorbereiding van dit project zelf oppakken. We hoefden hiervoor geen ingenieursbureau in te schakelen en hebben daarmee kosten bespaard.

Toelichting nog lopende investeringskredieten 2018
In de productenrekening is een overzicht met investeringskredieten opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat alle restantkredieten toereikend zijn voor de nog te maken kosten.
De informatie over de nog lopende investeringen is bij het samenstellen van de jaarrekening door de diverse teammanagers verstrekt naar de financiële administratie. Iedere teammanager heeft zijn eigen investeringen beoordeeld. De afzonderlijke verslagen zijn aanwezig bij team Advies - financiën.

ga terug