JAARSTUKKEN 2019

Programma's

Inwonerszaken

Inleiding

Het programma Inwonerszaken gaat over dienstverlening aan individuele inwoners en alles wat te maken heeft met de sociale aspecten van wonen, werken en leven in onze gemeente. We leggen hierbij ook de verbinding tussen wonen en zorg. Zie hiervoor ook het taakveld Wonen en bouwen. Elke inwoner heeft af en toe de gemeente nodig. Bijvoorbeeld voor een paspoort, huwelijksvoltrekking of aangifte van geboorte. Dat zijn belangrijke vormen van gemeentelijke dienstverlening.
Dit programma gaat ook over de manier waarop wij bijdragen aan de zelfredzaamheid van onze inwoners, namelijk door (tijdelijk) te ondersteunen waar dat nodig is. We bieden ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, wonen, werken, gezond leven, huishouden voeren, rondkomen, leren, zorgen en sociale contacten onderhouden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen kan meepraten, meedenken en meedoen.

Lasten

Begroot € 22.921.367
Gerealiseerd € 23.821.957
Afwijking € -900.590
ga terug