JAARSTUKKEN 2019

Thema's

Wat is een thema?

Een thema is een grote maatschappelijke ontwikkeling. Deze ontwikkelingen kan onze gemeente vaak niet zelfstandig beïnvloeden. De effecten van de ontwikkeling vaak wel. Om dit inzichtelijk te maken, werkt de gemeente met thema's. De raad besloot bij de behandeling van de Kadernota in juli 2016 te werken met de thema's:

  • Klimaat en duurzaamheid
  • Kerngericht werken
  • Samen Sterk in de regio (voorheen Regionale economie)

U hebt in juni 2019 bij de behandeling van de Kadernota 2020 besloten om over te gaan op het werken met zes strategische opgaven. Dit geldt met ingang van de begroting 2020. Voor de jaarstukken 2019 werken wij dus voor de laatste keer met bovengenoemde drie thema's.

ga terug