JAARSTUKKEN 2019

Bijlagen

Resultaatbestemming 2019

Nr.

Taakveld

Project

Jaar-
gebonden
(eenmalig)

01

Milieubeheer

Duurzaamheid

€ 237.000

Totaal

€ 237.000

ga terug