JAARSTUKKEN 2019

Programma's

Bedrijfsvoering

Inleiding

Met het programma Bedrijfsvoering ondersteunen we bestuur en organisatie. Daarnaast bedient Bedrijfsvoering inwoners en ondernemers vanuit Juridische Zaken en Communicatie. Bedrijfsvoering verleent ook ICT-diensten aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

De doelstelling is om een volwaardige partner voor bestuur en organisatie te zijn. Bedrijfsvoering levert toegevoegde waarde aan het primaire proces. In 2017 is een duidelijke uitspraak gedaan over de toekomst van onze gemeente: De gemeente ontwikkelt zich vanuit het perspectief van een zelfstandige gemeente. De organisatie ontwikkelt zich door, vooral op de aspecten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Deze drie k's vormen het uitgangspunt bij gemeentelijke samenwerking in de regio.
De vergaande digitalisering van de samenleving vraagt ook om een andere rol van onze gemeente in de klantbenadering. Bedrijfsvoering faciliteert hierin met als doel om zo veel mogelijk en veilig digitaal diensten te verlenen en te werken.

Lasten

Begroot € 16.647.250
Gerealiseerd € 23.926.963
Afwijking € -7.279.713
ga terug