JAARSTUKKEN 2019

Programma's

Ruimte

Inleiding

Het programma Ruimte richt zich op de fysieke leefomgeving van onze inwoners. Daarbij proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van bedrijven en inwoners. Waar nodig zorgen we voor een goede afweging tussen individuele en collectieve belangen.

De fysieke leefomgeving betreft zowel de gebouwde omgeving, zoals wegen, woningen, voorzieningen en bedrijven als de groene leefomgeving. Samen met onze inwoners en maatschappelijke partners, zijn we verantwoordelijk voor een goede inrichting van de leefomgeving. Dit programma gaat dus niet alleen over de gemeentelijke keuzes die we nemen bij de inrichting van de leefomgeving, maar ook over de manier waarop we onze inwoners en maatschappelijke partners daarbij betrekken en ondersteunen.

Binnen het programma werken we de thema’s: Ontgroening en Vergrijzing, Versterking Eigen Kracht en Duurzaamheid verder uit. Daarmee geven we invulling aan de wens om voor nu en in de toekomst te zorgen voor een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.
De door u benoemde thema's Ontgroening & Vergrijzing, Versterking Eigen Kracht en Duurzaamheid worden binnen deze thema's verder uitgewerkt. De voorgenomen prestaties voor 2019 komen per doelstelling aan bod.

Lasten

Begroot € 25.724.294
Gerealiseerd € 35.597.368
Afwijking € -9.899.074
ga terug