JAARSTUKKEN 2019

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vormen het kader voor de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De jaarrekening stellen we op met inachtneming van deze voorschriften. Alle aanpassingen en aanvullingen van het BBV tot en met 31-12-2019 verwerkten we in deze grondslagen.

ga terug