JAARSTUKKEN 2019

Taakvelden

Taakvelden

Wat is een taakveld?

Een taakveld is een samenhangend geheel van activiteiten en taken. Het hangt onder een programma. Een taakveld kan verbonden zijn aan een thema. Dat betekent dat het budget voor de activiteiten, die nodig zijn om het thema uit te voeren, daar te vinden zijn.
Om te zorgen dat de uitgaven van gemeenten samengevoegd én vergeleken kunnen worden, is er een aantal wettelijk verplichte taakvelden gedefinieerd. Onze gemeente volgt deze verplichte indeling.

Wij verstrekken de uitgaven en inkomsten van onze gemeente per verplicht taakveld aan het CBS. Hiermee beogen we transparantie van onze taken. Ook bevorderen we dat onze uitgaven en inkomsten helder en vergelijkbaar zijn met andere gemeenten.

Selecteer een programma om de taakvelden te filteren