JAARSTUKKEN 2019

Jaarverslag 2019
Waar gaf gemeente Buren in 2019 haar geld aan uit? En wat heeft ze daarmee bereikt? Dat zijn de belangrijkste vragen waar deze jaarstukken antwoord op moet geven. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 juni (voorbespreking) en dinsdag 14 juli (besluitvormend) over de jaarstukken.