JAARSTUKKEN 2019

Programma's

Bedrijfsvoering

Lasten

Begroot € 16.647.250
Gerealiseerd € 23.926.963
Afwijking € -7.279.713